שותפינו:

איכות

הנהלת קבוצת "פלס-פיט בע"מ" מנהיגה אוירה של תרבות איכות כוללת על מנת ליצור ערך מוסף ללקוחותיה לאורך זמן. מדיניות האיכות הכוללת יוצרת ערך מוסף ללקוחות החברה כדי להגביר את שביעות רצונם מהשימוש במוצרי החברה וזאת על ידי קיום מערכת ניהול איכות העונה לדרישות תקן ISO9001:2015 , ותקני מוצר ספציפיים.

הנהלת החברה תפעל להקנות ללקוחותיה בטחון במוצרים ובשרות על ידי הדגשה בנושאים הבאים:

  • עמידה מלאה בתקני המוצר, לדרישות ולמפרטי הלקוחות.
  •  עמידה בלוחות זמנים.
  •  מתן תשובות אמינות.
  •  תמיכה טכנית ברמה מקצועית גבוהה.
  •  תגובה הולמת לתקלות וטיפול לשביעות רצון הלקוחות.

ההנהלה תפעל לשיפור מתמיד על ידי:

  •  מדידה, ניטור ושיפור תהליכים.
  •  קיום מבדקי איכות פנימיים.
  •  ביצוע פעולות מתקנות.
  •  ביצוע סקרי הנהלה תקופתיים בהם יסקרו ויקבעו מטרות האיכות.
  •  הפעלת צוותי שיפור לנושאים ספציפיים.

הנהלת פלס-פיט מצפה מעובדיה להכיר את מדיניות האיכות, לפעול בהתמדה לשיפור איכות עבודתם ולראות בכך מטרה עיקרית. ההנהלה מדגישה את החשיבות של כך במסגרת הדרכות ואספות עובדים ודואגת להעביר לעובדים את חשיבות תרומתם לאפקטיביות מערכת האיכות.

מכוני תקנים

פלס-פיט פועלת בשיתוף פעולה עם מכוני התקנים המובילים בארץ ובעולם. כל מוצרי החברה המיוצרים על ידינו או בעבורנו עוברים את הבדיקות המחמירות ביותר על מנת לספק ללקוחותינו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונם המלאה.
להלן רשימת התקנים הקיימים: (להורדת קבצים ראו קטגוריית הורדות)