שותפינו:

קופסאות פיצול לצנרת תקשורת

אודות הסדרה

קופסאות פיצול לצנרת תקשורת מגיעות בתצורת I דו כיווני, או מסעףT/Y

מפצל I לצנרת תקשורת לצינור 50 מ"מ

מפצל I לצנרת תקשורת לצינור 50 מ"מ

מפצל Y לצנרת תקשורת לצינור 40 מ"מ

מפצל Y לצנרת תקשורת לצינור 40 מ"מ

מפצל T לצנרת תקשורת לצינור 40 מ"מ

מפצל T לצנרת תקשורת לצינור 40 מ"מ

מוצרים נוספים בסדרה

מוצרים נוספים בקטגוריה