• White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Contacto:


Sedes y fábrica

Plas-fit Ltd.
Bar-Lev industrial park
P.O box 21 Misgav
Código 2015600
Israel
Teléfono: (+972)4-6445585
Fax: (+972)4-6438399

contact@plas-fit.com

Plas-Fit Ltd.

POB 21, Bar-Lev Industrial park 

Misgav, Israel 2015600

Phone: +972-4-6445585

E-mail: contact@plas-fit.com

© Plas-Fit Ltd. 2019

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon